Byggestrømkasser må sies opp i god tid, minimum 2 uke før nedtaking.

Kundenummer
Ønsket dato for nedtaking *
Navn *
Målernummer *
Anleggsadresse *
Ny adresse (der sluttregningen skal sendes) *
Signatur fra innsender *