Kundenummer
Flyttedato *
Navn *
Anleggsadresse *
Ny adresse (der sluttregningn kan sendes) *
Ny beboer *
Mobil ny beboer *
Andre relevente opplysninger
Målernummer *
Målerstand *
Dato for avlesning *
Signatur fra innsender (Navn/firma) *