EGENERKLÆRING OM RETT TIL REDUSERT SATS ELLER FRITAK FOR FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT

Kundenummer *
Firma-/foretaksnavn *
Organisasjonsnummer *
Målepunktid *
Målernummer *
Anleggsadresse *
Næringskode i Enhetsregistret *
Avgiftskode *
Bedriften utøver industriproduksjon som har rett til redusert forbruksavgift (§ 3-12-4) *
Bedriften utøver industriproduksjon som har rett til fritak for forbruksavgift (§ 3-12-12-15) *
Produksjon og administrasjon finner sted i samme bygg. Produksjonsdelen utgjør 20% eller mer av det totale arealet i bygget ( gir rett til redusert forbruksavgift/ fritak på hele forbruket). *
Administrasjonslokalene er i eget bygg, men har felles måler med produksjonen. *
Forbruket i produksjonsdelen utgjør ___% av totalt forbruk (redusert avgift/ fritak). *
Forbruket i administrasjonsdelen utgjør ___% av totalt forbruk (full avgift) *
Administrasjonslokalene er i eget bygg med egen måler, målernr: *
Elektrisk kraft er levert til veksthus *
Det bekreftes at veksthuset har elektrisk varmeanlegg (gir rett til fritak) *
Ved endring av virksomheten forplikter bedriften seg til å informere Andøy Energi AS.

*


Ved endring av virksomheten forplikter bedriften seg til å informere Andøy Energi AS.

Skjemaet kan også skrives ut i papirformat.

Fyll ut og send i retur til
firmapost@andoy-energi.no

eller pr post til:

Andøy Energi AS
Postboks 3
8493 RISØYHAMN