Fødselsdato / organisasjonsnr. *
Navn på kunde *
Regningsadresse *
E-post *
Mobilnr (tlf nr.) *
Adresse der strømmen skal tilkobles *
Installatør som utfører jobben
Andre relevante opplysninger
Ønsket tilkoblingsdato

Bestillingen må skje senest torsdag i uken før tilkobling ønskes.
Anlegg som krever prosjektering må meldes inn til oss så snart som mulig (to ukers behandlingstid).
Dersom anlegget er nytt skal det foreligge installasjonsmelding fra autorisert installatør før anlegget blir tilkoblet, eller i de tilfeller der DLE (det lokal eltilsyn) krever gjennomgang av installatør.